performance

1992, Akademie výtvarných umění, Praha

performance