performance

1993, Akademie výtvarných umění, Praha

performance